Projectes

Projectes

Pel que fa als objectius del curs, allò principal és la formació mateixa. Pensem que, per tal de formar bons ballarins, allò essencial és que tinguen una bona formació, que creïn les seues pròpies coreografies i que es puguin desenvolupar en l’àmbit del freestyle.

És a dir, els professors s’encarreguen d’oferir la formació que ells mateixos han rebut no només en ciutats com Barcelona, sinó arreu del món (LA, Tokyo, París, Wroclaw, Liverpool, Londres, etc.) i compartir-la amb els alumnes. Tanmateix, l’ensenyament és de recepció activa, això implica que l’alumne serà convidat a crear les seues pròpies coreografies i fins i tot posar-les a sobre d’un escenari en les exhibicions pensades per ser organitzades per ells mateixos. Més encara, se’ls proporcionarà els recursos necessaris per a iniciar-se al freestyle o millorar-lo i ser capaços d’improvisar en qualsevol moment.

També es duen a terme una sèrie d’exercicis i activitats paral·leles a la dansa, que fan que l’alumne treballe la seua capacitat d’actuar en tant que artista i completar, d’aquesta manera, els seus recursos com a ballarí o ballarina. Així doncs, el treball serà posat sobre un escenari no tan sols a final de curs, sinó durant el curs mateix. Amb això es pretén que l’alumne s’acostumi a ballar i actuar davant d’un públic i que pugui fer-li front.

Una altra manera de mostrar el treball dels alumnes és la gravació de videoclips de ball, que s’aniran fent durant tot el curs, amb una sèrie d’assajos extra. La finalitat dels videoclips no és sinó la d’exportar al món el nostre treball, sempre pensant en compartir i no pas en competir.
La novetat d’aquest curs és la de disparar els alumnes a nivell nacional i internacional. El nivell al qual creix la dansa en un mateix molt sovint el marca i el canvia, però és ben sabut que molts cops, en no sentir-se suficientment suportat, l’alumne s’instal·la en una posició còmoda que no crida molt l’atenció. És per això que pretenem humilment estirar l’alumne i ajudar-lo, tot oferint-li tutories personalitzades per tal que s’obri i la comunicació alumne-professor sigui molt més propera i afectiva. A més, el professorat organitzarà alguna sortida voluntària per tal que l’alumne aprengui encara més i a un nivell pròpiament internacional a la vegada que coneix gent d’altres llocs i amb els mateixos interessos. S’informarà de totes les sortides prèviament als pares dels alumnes i sovint es faran reunions per tal de fer les explicacions corresponents i resoldre tota mena de dubtes.

Aquí us deixem un enllaç on podreu fer-hi un cop d’ull als nostres projectes audiovisuals