Classes

Classes

La Companyia de dansa Xiquis és un espai d’aprenentatge que tracta d’oferir a l’alumnat una sèrie d’eines que es pretenen necessàries per a una formació variada i rica en l’àmbit de les danses urbanes. Això és, la nostra especialitat són els diferents estils de dansa que emanen del hip-hop al mateix temps que aprofundim en l’Old School i la Foundation, en tant que base del hip-hop tal i com l’entenem actualment, i fins i tot treballem altres estils més propers en el temps com ara el new style, el sexy style, el dancehall, la heels technique o el poppin’ i el lockin’.

Aquest any, a més, hem apostat per una rama més experimental que pretén introduir els alumnes i les alumnes també en la dansa contemporània, ja que la versatilitat pel que fa a estils de dansa enriqueix sens dubte la qualitat del ball propi. En totes les classes, sobretot al principi del curs, es fa una prèvia explicació de l’origen de cada estil de dansa i les seues característiques principals, seguidament, es proporciona a l’alumne o alumna un escalfament amb els estiraments adequats i una sèrie de passos bàsics per tal d’anar adquirint el moviment corporal correcte dels diferents estils que es treballaran a classe.

La docència és impartida en la companyia per diferents professors, la inclusió d’altres docents en la formació no té altra finalitat que la de millorar-ne l’ensenyament, que es vol divers i polifacètic. Aquesta temporada hem ampliat el nostre professorat amb la intenció d’especialitzar i concretar més encara i que l’alumne pugue trobar el seu lloc com a ballarí o ballarina dins de l’ampli ventall de possibilitats que se li ofereixen.
D’aquesta manera es mostra a l’alumne maneres diferents d’entendre la dansa, metodologia més variada quant a la pedagogia i execució del moviment, tot plegat, pensem, no farà sinó créixer els seus coneixements.