Inici

La Companyia de dansa Xiquis és un espai d’aprenentatge que tracta d’oferir a l’alumnat una sèrie d’eines que es pretenen necessàries per a una formació variada i rica en l’àmbit de les danses urbanes. Això és, la nostra especialitat són els diferents estils de dansa que emanen del hip-hop al mateix temps que aprofundim en l’Old School i la Foundation, en tant que base del hip-hop tal i com l’entenem actualment, i fins i tot treballem altres estils més propers en el temps com ara el new style, el sexy style, el dancehall, la heels technique o el poppin’ i el lockin’.

Aquest any, a més, hem apostat per una rama més experimental que pretén introduir els alumnes i les alumnes també en la dansa contemporània, ja que la versatilitat pel que fa a estils de dansa enriqueix sens dubte la qualitat del ball propi. En totes les classes, sobretot al principi del curs, es fa una prèvia explicació de l’origen de cada estil de dansa i les seues característiques principals, seguidament, es proporciona a l’alumne o alumna un escalfament amb els estiraments adequats i una sèrie de passos bàsics per tal d’anar adquirint el moviment corporal correcte dels diferents estils que es treballaran a classe.

La docència és impartida en la companyia per diferents professors, la inclusió d’altres docents en la formació no té altra finalitat que la de millorar-ne l’ensenyament, que es vol divers i polifacètic. Aquesta temporada hem ampliat el nostre professorat amb la intenció d’especialitzar i concretar més encara i que l’alumne pugue trobar el seu lloc com a ballarí o ballarina dins de l’ampli ventall de possibilitats que se li ofereixen.
D’aquesta manera es mostra a l’alumne maneres diferents d’entendre la dansa, metodologia més variada quant a la pedagogia i execució del moviment, tot plegat, pensem, no farà sinó créixer els seus coneixements.

Pel que fa als objectius del curs, allò principal és la formació mateixa. Pensem que, per tal de formar bons ballarins, allò essencial és que tinguen una bona formació, que creïn les seues pròpies coreografies i que es puguin desenvolupar en l’àmbit del freestyle.

És a dir, els professors s’encarreguen d’oferir la formació que ells mateixos han rebut no només en ciutats com Barcelona, sinó arreu del món (LA, Tokyo, París, Wroclaw, Liverpool, Londres, etc.) i compartir-la amb els alumnes. Tanmateix, l’ensenyament és de recepció activa, això implica que l’alumne serà convidat a crear les seues pròpies coreografies i fins i tot posar-les a sobre d’un escenari en les exhibicions pensades per ser organitzades per ells mateixos. Més encara, se’ls proporcionarà els recursos necessaris per a iniciar-se al freestyle o millorar-lo i ser capaços d’improvisar en qualsevol moment.

També es duen a terme una sèrie d’exercicis i activitats paral·leles a la dansa, que fan que l’alumne treballe la seua capacitat d’actuar en tant que artista i completar, d’aquesta manera, els seus recursos com a ballarí o ballarina. Així doncs, el treball serà posat sobre un escenari no tan sols a final de curs, sinó durant el curs mateix. Amb això es pretén que l’alumne s’acostumi a ballar i actuar davant d’un públic i que pugui fer-li front.

Una altra manera de mostrar el treball dels alumnes és la gravació de videoclips de ball, que es van fent durant tot el curs, amb una sèrie d’assajos extra.

La finalitat dels videoclips no és sinó la d’exportar al món el nostre treball, sempre pensant en compartir i no pas en competir. La novetat d’aquest curs és la de disparar els alumnes a nivell nacional i internacional. El nivell al qual creix la dansa en un mateix molt sovint el marca i el canvia, però és ben sabut que molts cops, en no sentir-se suficientment suportat, l’alumne s’instal·la en una posició còmoda que no crida molt l’atenció.

És per això que pretenem humilment estirar l’alumne i ajudar-lo, tot oferint-li tutories personalitzades per tal que s’obri i la comunicació alumne-professor sigui molt més propera i afectiva. A més, el professorat organitza sortides voluntàries per tal que l’alumne aprengui encara més i a un nivell pròpiament internacional a la vegada que coneix gent d’altres llocs amb els mateixos interessos. S’informa de totes les sortides prèviament als pares i mares dels alumnes i sovint es fan reunions per tal de fer les explicacions corresponents i resoldre tota mena de dubtes.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

CONTACTA’NS!